اعضای تیم ما

کیوان ملک محمدی

مدیر عامل

مهسا شهبازی

پشتیبان سایت

پوریا اکبرزاده

ادمین اینستاگرام

سپیده شاهی

مدیر محصول

امیر شایان

سرپرست انبار

سپیده قیاسی

منشی

حسن مودت

مدیر انبار

پرستو میری

پشتیبان سایت

به این صفحه امتیاز دهید